Luleå tekniska universitet bygger kompetens inom vätgas, utbildar 500 ingenjörer

Luleå tekniska universitetet gör nu en omfattande forsknings- och utbildningssatsning med fokus på vätgas i industriella processer och energisystem. Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och LTU kommer att erbjuda 500 civilingenjörer utbildning inom området för att vara med och säkra utvecklingen i Sverige.  

Under sex år kommer LTU att satsa 60 miljoner på forskning och utbildning inom vätgasområdet men ambitionen är att dubblera budgeten med finansiering från externa aktörer. Några av samarbetspartnerna i satsningen är LKAB, SSAB, Vattenfall och H2 Green Steel.

-Vi genomför vår vätgas-satsning för att kunna vara en stark forsknings- och utbildningspartner till svensk vätgasindustri, och för att bidra till det globala målet att ersätta fossila bränslen och klara klimatomställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Det görs stora satsningar inom vätgasområdet i norra Sverige som kräver utbildad kompetens. Under en tioårsperiod kommer LTU utbilda 500 civilingenjörer med bred grundkompetens och relevant spetskompetens inom vätgasområdet. Utbildningen beräknas starta till höstterminen i år.

-Elektrifiering och utfasning av fossila bränslen är avgörande för att svensk industri inte bara ska nå sina klimatmål utan också kunna ta en tätposition globalt. Vätgasproduktion, lagring och användning kommer att spela en viktig roll i denna omställning, för att lösa vår tids största fråga och möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten.

Foto: Tomas Bergman

Vindkraftcentrum på Youtube