Lunchekot special: Vind för miljarder

 
Trots minskad investeringstakt beräknas Sveriges vindkraftsutbyggnad till ett värde av 21 miljarder de närmaste fyra åren.

Ett program av Ekonomiekots Anders Wennersten som bland andra intervjuar Staffan Magnusson i Lungsjön om den nya tillförsikten i vindkraftens spår.
Lungsjön ligger i de mest vindkrafttäta områdena i Sverige där nu inflyttning och näringsutveckling sker.

Lyssna på inslaget>>

Vindkraftcentrum på Youtube