Lyckad mässa för vindkraftcentrum.se

Massan1x

Det var full fart på Gamla Teatern när Vindkraftcentrum höll rekryteringsmässa den 26 april. Drygt tvåhundra besökare bjöds på föreläsningar och möjligheten att möta olika företag i branschen. Landshövding Britt Bohlin inledde dagen med att välkomna de stora vindkraftinvesteringarna som kommer att göras i länet. Hon betonade hur viktigt det är att utvecklingen sker på ett bra sätt och att alla berörda är delaktiga. Som avslutning tackade hon alla som jobbar med vindkraft för att de bidrar till att göra världen lite bättre.

 

När den välkände meteorologen Pär Holmgren klev upp på scenen var teatersalongen fullsatt. Publiken bjöds på en intensiv och kunskapsfylld föreläsning om den situation världen befinner sig i just nu. Mycket handlade om oljan och vårt beroende av den. Pär jämförde den med ett drogberoende eftersom oljan gör det möjligt för oss att röra oss snabbare, producera mera och orka mer än vi annars hade gjort. Han tog också upp det faktum att oljan kommer att ta slut snart och att behovet av ny och förnybar energi är stort och brådskande. Den mest ultimata lösningen är solenergi och Pär menade att det första och bästa steget dit är vindkraft eftersom det är det vi vet mest om och kan bäst just nu. Han anknöt också mycket till de unga i publiken och det ansvar äldre generationer har för dem att inte använda upp deras resurser.

 

Några av de ungdomarna var Daniel Vikberg och Jacob Nyström från vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund. De var på mässan för att lyssna på Pär men också för att kolla efter jobb. Daniel berättade att de goda jobbutsikterna var en av anledningarna till att han sökte utbildningen medan Jacob framförallt valde den eftersom jobbet verkade roligt.

 

Senare på dagen föreläste Hans Olofsson från Dählie Kraft AB. Han berättade om hur han och några vänner från Hammerdal diskuterat vad de kunde göra för sin hembygd och till sist beslutat sig för att sätta upp ett vindkraftverk. När de sjösatt sin idé började den att växa. Den norske skidveteranen Björn Dählie blev involverad och nu har de ansökt om att sätta upp 105 vindkraftverk vilket på sikt kan innebära runt 35 jobb. Hans berättade också att det som hela tiden varit viktigast för dem har varit att det ska gynna bygden så mycket som möjligt.

 

Just tron på möjligheterna för den jämtländska bygden var genomgående under hela dagen och när det var dags att avsluta var det fortfarande många samtal som pågick mellan besökare, utställare och föreläsare.

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube