Målad vinge räddar örn

Ett norskt forskarlag konstaterar att det går att minska fåglars kollisioner med vindkraftverk med över 70 procent om ett av tre rotorblad målas svart.

Det visar en studie från en vindkraftpark på ön Smöla utanför Tröndelagskusten. Studierna har pågått under tio år och visar särskilt goda resultat vad gäller rovfåglar.

Det är Norsk institutt for naturforskning (NINA) som sammanställt forskningsresultat som kan bidra till minskad fågeldöd.

– I ett av våra försök i Smøla vindpark såg vi att dödligheten gick ned med 70 procent efter att vi målade ett av de tre rotorbladen svart. Ökad kontrast gör vindkraftverken mer synliga for fåglar och de kan enklare styra undan, berättar Roel May som är en av forskarna.

Åtgärden väntas ha stor betydelse för att minska antalet kollisioner med havsörn, som är en art som Norge anser sig ha ett särskilt ansvar för att bevara.

Andra åtgärder som NINA utvärderat är belysning med UV-ljus och att helt enkelt bygga verken på lämpligare platser.

Länk till NINAS forskningssammanställning, klicka här>>

Torbjörn Laxvik
Bild: © Roel May

Vindkraftcentrum på Youtube