Många intresserade vid informationsmöte om vindkraftsutbyggnaden i Haveröområdet

Runt sjuttio personer trotsade snöyran och möttes i Folkets hus i Överturingen under onsdagskvällen (17/1). Anledningen var det möte kring SCA:s planerade vindkraftsetableringar i Storflötten och Länsterhöjden som anordnades av Ånge kommun och Vindkraftcentrum. Fokus för kvällen var de möjligheter för bygden som uppstår i och med vindkraften, vad gäller både näringsliv och andra frågor. För att kunna ta tillvara på dem gäller det nämligen att vara beredd, och att lokalt näringsliv håller sig framme när byggnationerna nu börjar dra igång.

Bengt Strömgren är projektledare i det projekt som Ånge kommun nu driver för att bygden ska få så stor nytta av vindkraften som möjligt. Han inledde kvällen med att berätta om projektet, som bland annat har som målsättning att öka kunskapen kring upphandlingsprocessen så att fler lokala företag kan medverka i parkbyggnationerna. Tillsammans med lokala aktörer ska projektet även ta fram en konkret utvecklingsplan för Haveröområdet.

Vindkraftcentrum berättade om sin verksamhet och om hur vindkraften nu är på stark frammarsch i Sverige då både svensk politik och stora internationella investerare satsar på förnyelsebar energi. En prognos kring arbetstillfällen för Länsterhöjden och Storflötten, gjord med Vindkraftcentrums planeringsverktyg, delades ut och presenterades. Det rör sig om 549 årsanställningar som behövs under projektering och byggperiod, varav 242 kan utföras av regionala företagare – förutsatt att de engagerar sig. Ytterligare 21 årsanställningar, varav 19 regionala, kommer att behövas under parkernas driftstid som är beräknad till 25 år. Det finns dessutom stora möjligheter finns för lokala serviceföretag, då 56 000 gästnätter ska ombesörjas.

Under kvällen visades även filmen om Lungsjön (länk till filmen, klicka här) för att ge tydliga exempel på vad vindkraftsetableringar kan innebära för de boende i närheten, och många diskussioner på temat fördes.

Annelie Axelsson, Näringslivsansvarig på Ånge kommun, summerar:

– Det är roligt att träffa så många engagerade personer och företagare från bygden! Jag känner att viljan och intresset verkligen finns, så nu gäller det att samverka med dem så att projektet blir så bra det bara kan bli. Att Vindkraftcentrum är med i projektet känns tryggt. Det gör att vi kan dra nytta av deras tidigare erfarenheter och snabbare komma på banan.

Kommande aktiviteter i projektet är bland annat informationsträffar för företagare och ett gratis studiebesök för boende i Haverö-området till Lungsjön (planerat till 13/2).

Företagare i Haverö-området välkomnas att registrera sig i Vindkraftcentrums företagsdatabas, som hittas i menyerna ovan.

Vindkraftcentrum på Youtube