Många lokala leverantörer i Åsele-Lyckseleprojekt

 

Över 300 företag är leverantörer åt Vattenfalls vindkraftsprojekt Blakliden-Fäbodberget i Lycksele och Åsele kommuner. De flesta finns regionalt. Några har även beviljats lån via en ny finansieringslösning. Det här visar en delrapport som Vindkraftcentrum publicerat halvtid in i projektet.

– Det här projektet är intressant att följa eftersom vi under den fortsatta byggnationen när vindkraftverken levereras testar den helt nya digitala plattformen för lokala affärer, samtidigt som Vattenfall använt Medvindslånet, den nya modellen för näringslivsutveckling som Garantia och Vattenfall arbetat fram tillsammans med Vindkraftcentrum. Vi tror att det kommer att öka den lokala nyttan avsevärt, säger Christer Andersson på Vindkraftcentrum.

I rapporten finns ett prognoserat troligt utfall av vindkraftparkens effekter på lokalsamhället på lång sikt, baserat på empiriska studier av andra vindkraftsprojekt.

Som exempel lyfts bland annat att de 84 vindkraftverken i Blakliden Fäbodberget kommer att behöva viss specialiserad service och andra kvalificerade tjänster som mycket väl kan levereras av lokala eller regionala företag.

Det går även att räkna med en multiplikatoreffekt, alltså ringar på vattnet som inte fullt ut går att överblicka. Enkelt uttryckt finns det fog för antagandet att mer uppdrag åt lokala företag ger stora intäkter som kan köpa andra tjänster. Fler årsarbetstillfällen ger även privata inkomster som läggs på konsumtion regionalt.

Att nya företag har startats samtidigt som stängda värdshus och konditorier har öppnats i spåren av vindkraftinvesteringarna kan redan konstateras.

Garantias RLU – Resurser för Lokal Utveckling är en lösning som innebär att Vattenfall har lämnat en goodwillersättning  som administreras av Garantia. Pengarna riktades mot regional företagsutveckling redan när vindkraftparken började byggas. Det har medfört att riskvilliga lån (medvindslånet) gjorts tillgänglig för mindre företag i bygden. Eftersom det sker återbetalningar löpande kan den ursprungliga goodwillersättningen användas upp till minst 6 gånger inom vindkraftparkens livslängd. Fram till nu har ca 5,3 mkr lånats ut och det har i sin tur frigjort 17,1 mkr via andra kreditgivare och ägarkapital tack vare medvindslånet. Det vill säga att medvindslånet möjliggör ytterligare finansiering från andra kreditgivare och detta redan innan vindkraftparken är färdigbyggd.

– När det gäller lån via Medvindslånet har ett 20-tal företag i upptagningsområdet redan beviljats lån. Det här är en riskvillighet och storlek på lån som inte finns i dagsläget för företag i glesbygd. Med medvindslånet som bas öppnas även möjligheten att få mer kapital från andra aktörer. Så utan Medvindslånet skulle de här företagen i  princip inte kunna hitta finansiering, säger Christer Andersson.

Åsele kommun är via sitt näringslivskontor ÅNS, högst engagerade i projektet. De ser en enorm potential för att utveckla kommunens näringsliv. En första och försiktig preliminär uträkning av skatteintäkterna visar på en ökning motsvarande 30 miljoner kr för regionen.

Läs hela rapporten här>>

Martin Machnow

 

Vindkraftcentrum på Youtube