Mångmiljoninvestering i Görvik för vindkraftsboende

12 nya hus på GörvIks camp.

SSVAB:s vindkraftparker är nu i full drift. 37 personer bosatta i trakten har arbete med drift och underhåll.
Förutom detta måste många specialister utifrån flygas in för garantiarbeten och specialservice. Dessa behöver
någonstans att bo och äta vilket har gjort att Marian Stranne och hennes man Björn nu investerar runt 3 miljoner kronor i en ny utvecklad boendelösning. Ett antal av de tidigare cointainerrummen byts nu ut till boende i nyproducerade moderna hus.
Husen är tillverkade av ett lokalt företag, Ottsjö Snickeri, vilket Marian sett som viktigt.

Läs mer>>

Vindkraftcentrum på Youtube