Marknaden väntar på ”miljöbatterier”

Batterifabriken Northvolt i Skellefteå beräknas vara igång med produktion av batterier runt 2021. Redan vid årsskiftet kommer arbetet igång i liten skala i Västerås, som är den andra anläggningen som byggs i Sverige.

Batteriutvecklingen är väsentlig för vindkraften och för elektrifieringen av många branscher. Det är en snabbt växande marknad där efterfrågan överstiger utbudet. Många av de företag, som har ett växande behov av batterier, är förutom kunder även samarbetspartner till Northvolt och kommer att bidra med kunskap och investeringar.  Bland dem finns ABB, BMW Group, Epiroc, Scania, Siemens, Vattenfall, Vestas och Volkswagen Group.

Northvolt kommer ha verksamhet i tre städer. I Västerås kommer deras forsknings- och utvecklingsavdelning att ligga som omfattar battericeller, batterisystem, applikationer och återvinning. Här kommer även en demolina att skapas där produktionsprocesser kan testas i liten skala. Tillverkningen av batterier kommer att ske i Skellefteå och montage av batterisystem kommer ligga i Gdansk i Polen.

Valet att lägga verksamhet i Västerås beror på att där finns världsledande ingenjörer med bakgrund inom elektronik och Skellefteå med stora landområden har dels tillgång till förnybar energi och vattenkraft direkt från Skellefteälven, dels erfarenhet inom tillverkningsindustrin. I Gdansk finns den kompetens som krävs och geografisk närhet till kunderna på kontinenten.

Northvolts uppdrag är att ta fram ”gröna” batterier med ett minimalt kolavtryck som går att återvinna, vilket ska underlätta övergången till förnybar energi i Europa. Vad som är aktuellt idag är litiumjonbatterier med nickel, mangan och kobolt (NMC-celler). I framtiden kan både modifierade och helt nya batterisammansättningar vara ute på marknaden.

Inledningsvis kommer det tillverkas årligen 85000 ton litiumbatterier i Skellefteå, vilket motsvarar 16 GWh. Nu söker man miljötillstånd för en kapacitet på 40 GWh, vilket handlar om cirka 200 000 ton litiumjonbatterier.

Northvolt har även sökt miljötillstånd för en återvinningsanläggning som årligen kan återvinna 25000 ton batterier. Tillsammans med Chalmers har de utvecklat en teknik för industrialisering av återvinning.

Byggandet av anläggningarna kostar miljarder. Några av investerarna är AMF, Folksam, IMAS Foundation, Goldman Sachs och Europeiska Investeringsbanken.

Aluminiumbatterier 
Forskning och utveckling av batterier sker på flera ställen i landet. Enligt Energy Storage Materials håller Chalmers på att utveckla aluminiumbatterier som öppnar för storskalig lagring av sol- och vindkraft. Men än är det långt kvar till att få fram ett utvecklat miljövänligare batteri som kan ersätta litiumjonbatteriet.

Enligt forskarna är aluminium en metall som teoretiskt kan ge batterier högre energitäthet. Istället för grafit används ett nanostrukturerat organiskt katodmaterial. På sikt räknar forskarna kunna eliminera kloret i nuvarande elektrolyt*. De beräknar att råvarukostnaderna för aluminiumbatterier blir lägre än för litiumjonbatterier.

*I kemin är en elektrolyt (av grekiska elektron och ly’sis, ”lösning”) en substans innehållande fritt rörliga joner som gör ämnet elektriskt ledande.

Birdie Dahlberg
Foto:Northvolt

Vindkraftcentrum på Youtube