Miljöskäl har stoppat bygget i Hästkullen Viksjö

Schaktmassor som dumpats i anslutning till miljökänsliga områden satte P för det fortsatta arbetet med att anlägga vägar till den planerade vindkraftparken Hästkullen.

Efter en inspektion av Länsstyrelsens miljöskyddsenhet i början av oktober beslöt Nysäter Wind AB att stoppa det fortsatta arbetet med att bygga vägar till vindkraftsprojektet Hästkullen i Viksjö.

Länsstyrelsen är inte nådig i sin kritik och har sammanställt 15 konkreta punkter som måste åtgärdas. Jordmassor har dumpats utan tillstånd i känsliga område, skogsavverkning har skett inom naturvårdsobjekt och vägar har byggts där det inte är tillåtet, vilket påverkat vattendrag och våtmarker negativt.

Länsstyrelsen ser ytterst allvarligt på situationen och har gett projektet ett antal veckor att åtgärda problemen.

Per Nordlund, VD för Nysäter Vind håller med om kritiken och säger att de överskottmassorna från vägbygget har olyckligt hamnat på fel ställen. De konstruktionsritningarna som de följt har visat sig inte vara optimala utan kommer nu att göras om för resterande vägar.

Totalt så byggs det 10 mil väg i parkområdet som kommer ha 73 vindkraftverk. I anslutning till Hästkullen kommer även Björnlandshöjdens vindkraftspark med 41 vindkraftverk att uppföras. De båda områdena ligger nordväst om Härnösand. Projektets storlek tippas skapa många arbetstillfällen under byggtiden och under driften beräknas de två parkerna sysselsätta 15 årsanställda.

Bakom vindkraftsatsningen står RWE, det nästa största energibolaget efter EON i Tyskland, som köpte upp EON:s 20-procentiga andel för några år sedan. Den största investeraren är Credit Suisse Energie Infrastructure Partners.

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube