Miljötillstånd för projektet Kölvallen har vunnit laga kraft

Efter att tiden för att söka prövningsrätt har löpt ut har miljötillståndet för projekt Kölvallen vunnit laga kraft. (Pressmeddelande)

Miljötillståndet omfattar 43 turbinpositioner med en totalhöjd om 220 m, vilket med dagens turbinteknik motsvarar nästan 300 MW i kapacitet. Linjekoncession och anslutningskapacitet är sedan tidigare tillgängliga.

Nu vidtar arbete med att slutplanera och upphandla projektet vilket förväntas vara klart framåt årsskiftet varvid en försäljningsprocess kan inledas. Målet är att slutföra försäljningen av projektet under senare delen av kvartal 2 2022.

Projektet har utmärkta vindresurser och förutsättningarna för elanslutning är dessutom mycket goda. Sammantaget förväntas därför vinstpotentialen för Kölvallen vara betydligt högre än för Arise tidigare projekt. Dessutom är det Arise största projekt hittills.

– Det är mycket glädjande att miljötillståndet för Kölvallen äntligen har vunnit laga kraft. Det har varit en lång och utmanande process. Nu ser vi fram emot att realisera projektet och därmed fortsätta att bidra till den pågående omställningen av Sveriges kraftförsörjning, säger Per-Erik Eriksson, tf VD, Arise.

Foto: Arise

Vindkraftcentrum på Youtube