Miljövänligt sätt att återvinna turbinblad

Inom de närmaste fem åren räknar WindEurope att 12 000 turbiner kommer att tas ur bruk i Europa. Det ökar behovet av att hitta fler återvinningsalternativ. WindEurope har därför inlett ett samarbete med berörd industri som ska leda till nya sätt att återvinna turbinblad.


-Den första generationen vindkraftverk börjar nu närma sig slutet av sin livslängd därför är återvinning av de gamla bladen viktigt för oss. En förutsättning för att göra det på ett effektivt sätt är att samarbeta med kemikalie- och kompositindustrin, säger Giles Dickson, WindEurope VD.

Det kompositmaterial som finns i dagens turbinblad är processade via cementbearbetning vilket är det vanligaste sättet att återvinna kompositmaterial. Det finns en mer miljövänlig process än traditionell cementproduktion. I framtiden ser man en utveckling mot alternativa metoder som mekanisk återvinning, solvolys (återvinning baserad på kemiska reaktioner) och pyrolys (sönderdelning orsakad av höga temperaturer).

Dessa alternativ kommer att ses över av European Chemical Industry Council (Cefic) och European Composites Industry Association (EUCIA).

Målet med nya alternativa produktionssätt är att minska koldioxidutsläppen. Om återvunna kompositmaterial utgör 75 procent av cementens råmaterial, kan en minskning av koldioxidproduktionen uppnås med 16 procent.

Denna övergripande samarbetsplattform mellan WindEuropa och berörd industri kan bli standard.

Text: Birdie Dahlberg

Bilden: Giles Dickson, WindEurope VD

Vindkraftcentrum på Youtube