Mindre kärnkraft och mer vind

kaberger

– I början  av maj stängs sannolikt den 54:e och sista kärnkraftsreaktorn av i Japan. En tredjedel av Japans elförsörjning kom tidigare från kärnkraften.

Det berättade Thomas Kåberger vid sin tvådagarsturné i länet. Thomas Kåbereger var tidigare generaldirektör för Energimyndigheten och är nu ordförande för en stiftelse i Japan som ska främja förnybara energikällor, Japan Renewable Energy Foundation.

Tillsammans med regeringens vindkraftsamordnare Lars Thomsson har han deltagit på några möten och berättat om erfarenheterna från Japan och den stora ökning som vindkraften står inför.

– Mycket tyder på jordbävningen förorsakade de stora skadorna. Tsunamin kom efteråt, säger Thomas Kåberger om kärnkraftsolyckan som bland annat lett till att 100 000 evakuerats och att lika många flyttat från området.

Förutom de skadade reaktorerna i Japan har de övriga stängts av för kontroll och service efter hand. Men inte fått tillstånd att starta igen av lokal myndigheter. I Kina har olyckan lett till ett stopp för att planera ytterligare kärnkraft. I Tyskland ska åtta reaktorer stängas ned.

– Bättre går det för förnybar energi. 2011 ligger solceller och vindkraft i topp för energiinvesteringarna, säger Thomas Kåberger.

– Vindkraften innebär alla tiders största investeringsvåg här i Jämtlands län, säger Lars Thomsson som samordnar vindkraftsutbyggnaden på uppdrag av regeringen, från Mälardalen upp till Jämtland och Västernorrland.

Det sker enbart som svar på klimatförändringarna, framhåller han.

– Storskalig utbyggnad av vindkraft är det som funkar nu. Om 25-50 år är det kanske någon annan teknik som gäller, säger Lars Thomsson.

Lars Thomsson har tidigare varit kommunalråd på Gotland och har i olika roller varit med om turistöns stora vindkraftsatsningar.

– Jag har aldrig stött på några motsättningar mellan turismen och vindkraften hävdar han. Tyckande finns men vetande är det sämre med. En nyligen gjord undersökning vid Siljan pekar i samma riktning, säger Lars Thomsson.

En av anledningarna till den breda acceptansen för vindkraft på Gotland är det lokala ägandet, menar han.

-Bygdepengar och arrenden i all ära, men det är det lokala ägandet i olika former som ger pengar tillbaka till bygden, säger Lars Thomsson.

Bilden är från möte på Torsta i Ås. Centerns Håkan Larsson flankeras av Thomas Kåberger och Lars Thomsson.

Vindkraftcentrum på Youtube