Mittuniversitetet startar utbildning i hållbar utveckling

Medvetna och kritiskt tänkande beslutsfattare som kan utforma hållbara lösningar till några av samhällets allvarligaste problem. Det ska bli resultatet av den treåriga utbildningen ”Klimatförändring – politik och samhällsutveckling” som startar i höst.

Enligt Mittuniversitetets pressmeddelande ska programmet ges inom ämnena statsvetenskap och geografi och ge studenterna breda kunskaper inom hållbar samhällsutveckling. Särskilt fokus är ligger på policylösningar för att hantera såväl samhälleliga, spatiala, som miljömässiga problem och ojämlikheter orsakade av klimatförändringarna.

– Klimatförändringen sker globalt, men påverkar lokalt och genom den här utbildningen vill vi sätta ljuset på just detta fenomen. Den som vill arbeta med samhällsutveckling i framtiden måste kunna formulera lokala och regionala lösningar på globala problem och då krävs en bredare syn än vad traditionella utbildningar inom området ger, säger Evangelia Petridou, programansvarig och lektor i statsvetenskap.

Utbildningen har stark koppling till aktuell forskning och undervisningen bedrivs i nära samarbete med två av Mittuniversitetets forskningscentrum. Centrala delar i utbildningen är en god förståelse för politikens möjligheter och begränsningar. Särskilt den offentliga förvaltningens roll i att skapa hållbara samhällen.

– Vi lyfter fram miljö- och samhällsfrågor ur olika perspektiv, men berör även hur mer näraliggande frågor som hur livsstil och levnadsvillkor förändras för till exempel renskötsel, jakt och fiske, och för allmänheten i stort, säger Stefan Linde, programansvarig och lektor i statsvetenskap.

Efter avslutad utbildning kommer studenterna kunna jobba både inom offentlig och privat sektor, exempelvis som analytiker, handläggare, projektledare och utredare. Ansökan till det nya programmet öppnar i mars 2021.

Vindkraftcentrum på Youtube