Möjlig vätgasproduktion i Sveg

Näringsutvecklaren Tomas Mann vid Västra industriområdet i Sveg. Här låg tidigare HMAB, nu ägs energikombinatet av Härjeåns Energi. Foto T Laxvik

Härjedalen sällar sig till de kommuner som väljer att med elintensiv industri skapa arbetstillfällen och framtidstro.

Det handlar om självförsörjning vad det gäller bränsle och energi, säger Tomas Mann som är näringsutvecklare vid kommunen.

Under den genomförbarhetsanalys som gjorts under vintern framgår att Västra Industriområdet i Sveg lämpar sig väl för vätgasproduktion. På samma område finns andra verksamheter som kan dra nytta av en sådan satsning.

Vätgasen kan användas som drivmedel i sig för vägtrafik och tåg, men kan också vidareförädlas till exempelvis flygbränsle eller konstgödsel.

– Vi kontaktade en rad vätgasaktörer och har nu ett Letter of Intent med det franska bolaget Lhyfe, säger Tomas Mann.

Lhyfe var 2021 först i världen med produktion av vätgas i direkt anslutning till en vindkraftpark. Förra året invigde bolaget den första pilotplattformen för produktion av grön vätgas till havs.

Lhyfe finns i elva länder och har flera projekt i Norden. Bland annat i samband med havsbaserad vindkraft i närheten av Åland. Man räknar med att under innevarande år så kommer det bli klart med tre platser för produktion av vätgas.

Vid  Västra industriområdet i Sveg  äger Härjedalens kommun mark som är detaljplanerad för industri. Och här finns ett större växthus som använt överskottsvärmen från energikombinatet, som numer drivs av Härjeåns Energi.

Blir vätgasproduktionen verklighet finns möjligheter för fler växthus. Syret som också är en biprodukt av processen, kan användas i exempelvis fiskodlingar.

– För närvarande pågår en förstudie som ska vara klar efter sommaren. Då går vi djupare in i frågor som behöver svar, säger Tomas Mann.

När grön vätgas ska produceras går det åt vatten och stora mängder el. Med hjälp av elektrolysörer spjälkas vattnet till vätgas och syrgas. Värmen kan användas i fjärrvärmesystemet.

– På platsen har vi tillgång till fem megawatt. Men vi tänker oss möjligheten att skala upp verksamheten upp emot 100 megawatt, säger Tomas Mann.

I kommuner från norr till söder pågår större och mindre vätgasprojekt. Allt från småskalig produktion till enskilda tankstationer till gigantiska industriinvesteringar. Och det som behövs är mark, vatten och elektricitet.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube