Munkflohögens vindpark invigd

Hundratals nyfikna kom till bygdegården för att inviga Munkflohögens vindkraftpark några kilometer söder om byn.

– Vi har anlitat många lokala företag och det har visat sig vara både lönsamt och effektivt, sa Vasavinds VD Anette Eriksson i sitt invigningstal.

Parken består av 23 vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter. Vasavind har övertagit projektet från FemPer, ett lokalt bolag med Pelle Stjernström som förgrundsgestalt.


Pelle Stjernström har varit med och utvecklat projektet i Munkflohögen från början. Ett projekt - om alltså Vasavind tagit över. Till höger konferencieren Martin Machnow.

– Utifrån vindkraftsutbyggnaden i trakten startade vi Vindpenningen som lånat ut riskvilligt kapital och vi lyckades över förväntan. Ett tiotal företag har startats vilket innebär långsiktig nytta för bygden, sa Pelle Stjernström nöjt.

En jämn ström intresserade fyllde parkeringar och bygdegård där det bjöds på mat och fika. Särskilt hade Östersund anledning att fira. För första gången byggs storskalig vindkraft i kommunen.

– Vi vill ha våra vintrar kvar, sa Hanna Wagenius som är ordförande för Östersunds kommunfullmäktige.

Här i bygdegården möts det lokala engagemanget med de globala utmaningarna, som energiomställningen. Östersund är en del av en hållbar global utveckling.

Även Svensk Vindenergis VD Charlotte Unger Larson betonade energiomställningen.

– Den nya parken är ett viktigt bidrag till en 100 procent förnymar elproduktion, sa hon från scenen i bygdegården.

Landshövding Jöran Hägglund berättade om länets klimatstrategi som också omfattas av Region Jämtland-Härjedalen och kommunerna.

– I länet produceras 14,5 terrawattimmar vattenkraft och den ökande vindkraften med tre terrawattimmar. Själva gör vi av med fem av dessa och ska fortsätta exportera förnybar el.

I invigningsprogrammet skönsjöng Emma Härdelin och Torkel Johnsson blåste i bockhorn. När de små vindkraftverken på scenen började snurra, blåste han dock en fanfar i näverlur.

Platschefen Rolf Rubensson var en av dem som guidade på bussturer längs de två mil förstärkta och nybrutna vägarna i parken. Fyra vindkrafttekniker är anställda för att ta hand om de 23 verken. När grannparken Åskälen står klar ska ytterligare tio anställas.

– Vi ska börja resa de 80 verken i månadsskiften juni/juli, säger Rolf Rubensson.

De som inte åkte buss fick extra underhållning av Ellen Sundberg och kören BB Gospel.

Under själva byggtiden har 100-150 personer varit verksamma. I maskinparken har ett 20-tal grävmaskiner, lika många lastbilar, ett tiotal traktorer och några bandschaktare ingått.

Vindkraftparken ligger några kilometer från själva byn Munkflohögen och består av 23 vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter. Parken ligger i Östersunds kommun, nära gränsen till Strömsunds kommun.

Anette Eriksson framhöll att lokal och regional arbetskraft har använts i stor utsträckning.

 

Vindkraftcentrum på Youtube