Nätverk för leverantörer till vindkraft

Den som vill leverera till inköpare inom energisektorn i Norden kan ta hjälp av Sellihca.
Det är ett nätverk som används av ungefär 60 inköpare
i Norden, däribland Jämtkraft, Statkraft och Eon.
Systemet kommer att användas vid vindkraftutbyggnaden i Norge, Sverige och Finland
.

Läs mer  

 

Vindkraftcentrum på Youtube