Nominera till Vindkraftsambassadör 2013

Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se och Morgan Jonsson, Vindkraftsambassadör 2012 På bilden ses Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se och Morgan Jonsson, Vindkraftsambassadör 2012

Nöjd ambassadör

Förra året utsåg Vindkraftcentrum för första gången en Vindkraftambassadör. Mottagaren blev Morgan Jonsson som är styrelseordförande för Ollebacken Energi AB samt en av grundarna till Hällingarna Vind Ek. Förening. Hans engagemang inom vindkraften startade i början av 2000-talet med arbetet med Hällingarna Vind. 2003 var det i drift och snart började planerna läggas för ytterligare kraftverk. Resultatet blev sex verk på Ollebacken strax bredvid som togs i drift 2011.

 

Hej Morgan! Hur har året som ambassadör varit?

– Det har varit roligt, man känner sig lite uppskattad för det jobb man har lagt ned eftersom det har uppmärksammats på olika sätt.

 

Vad har det inneburit för dig?

– Jag har tagit emot en hel del besök, allt från riksdagsmän till statliga utredare. De är intresserade av verksamheten och vill titta på kraftverken så då guidar jag dem. Jag har också haft mycket kontakt med andra i länet som har vindkraftplaner, till exempel Ragunda. I höst kommer jag även att delta på en stor mässa i Skottland.

 

Vad består dina uppgifter i annars?

­ – Jag är uppsyningsman och elansvarig över verken vilket innebär att jag övervakar dem och fungerar som länk mellan tillverkarna och vindkraftbolagen. Sen använder vindkraftutbildningen i Strömsund det lilla verket för att testa höjdrädsla så då håller jag i det också.

 

Hur ser planerna ut för framtiden?

– Det är framförallt att se till att arbetet fortskrider med de fem verk vi vill sätta upp. Vi har bygglov och har börjat så smått men det återstår en del innan vi kan sätta igång på riktigt.

 

 

Det går fortfarande att nominera till Vindkraftsambassadör 2013. Skicka namnförslag och kort motivering till torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se.

 

Vindkraftcentrum på Youtube