Nordanvind AB tecknar optionsavtal med Arise AB om vindkraftparkerna Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden

Arise AB har tecknat ett optionsavtal med NordanVind AB om rätten att förvärva samtliga aktier i Krange Vind AB, vilket innehar rättigheterna till vindkraftprojekten Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden.

De bägge vindkraftparkerna är belägna i Sollefteå kommun och har lagakraftvunna miljötillstånd. Elanslutningarna är under projektering och elen ska levereras till Svenska Kraftnät i Betåsen.

Den sammanlagda installerade effekt bedöms kunna uppgå till ca 180 MW och tillståndet gäller 65 vindkraftverk. Med den snabba teknikutveckling som sker kommer antalet troligtvis att minska. Ett vindkraftverk som byggs nu producerar betydligt mer el än för några år sedan.

Enligt ett pressmeddelande säger Daniel Johansson, VD, Arise

– Vi är glada över att kunna ingå detta samarbete med NordanVind AB. Under ledning av Hans-Erik Flodin, VD för NordanVind, har Ranasjöhöjden och Saljsöhöjden utvecklats till lovande projekt. Vi är därför mycket nöjda över att ha säkrat rättigheterna till dessa. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att realisera dessa projekt.

Enligt samma pressmeddelande skriver Arise AB. ”Att säkerställa rätten att förvärva Projekten följer Arise strategi att förvärva och utveckla attraktiva vindkraftprojekt för vidareförsäljning till externa investerare.”

Hans-Erik Flodin hoppas att byggnation skall påbörjas nästa höst och säger

– Jag är jätteglad att detta avtal kommit till stånd. När projektet genomförs innebär det många lokala arbetstillfällen under byggperioden och ger också långsiktiga arbetstillfällen i Ramseleområdet under de 20-30 år som parkerna kommer att vara i drift. Vi är också stolta över att hjälpa till så att Sverige kan klara de miljömål som är livsviktiga för kommande generationer.

Hans-Erik Flodin har i egna bolag, med bas i Västernorrland, varit en pionjär inom vindkraftsområdet. Det är unikt i en bransch där nästan alla projekt genomförs i regi av väldigt stora bolag. Hans-Erik som tidigt engagerat sig i energi, miljö och klimatfrågor var redan på 80-talet aktiv i Svenska Naturskyddsföreningen. Efter detta hade han en period som politiker med miljöfrågorna som största drivkraft. Han har jobbat med vindkraft i 28 år och reste det första vindkraftverket redan 1995. Karriären har också medfört ett internationellt engagemang i bland annat Frankrike, Lettland och Litauen. I samband med de olika vindkraftsprojekt han tagit fram genom åren har han haft direktförhandlingar med några av världens största kapitalförvaltare utifrån sina två kontor i Älandsbro och Krånge /Näsåker.

Bilden föreställer Hans-Erik Flodin. Foto privat.

Vindkraftcentrum på Youtube