Norge satsar på bränsleceller till vätgasdrivna fartyg

TECO 2030 har fått 50 miljoner NOK i stöd av Innovation Norge för sin nya satsning på produktion av vätgasbaserade bränsleceller i Narvik. Satsningen innebär minskade utsläpp av växthusgaser och skapar arbetstillfällen lokalt.  

Stödet som TECO 2030 fått ska gå till utveckling och testning av vätebaserade bränsleceller speciellt designade för användning på fartyg. Tillverkningen av bränslecellerna kommer att vara i TECO 2030:s nya kombinerade fabrik och innovationscenter i Narvik. 

En miljard kronor planerar TECO 2030:s att investera i den nya anläggningen i Narvik. Vilket kan ge upp till 500 nya jobb inom utveckling, pilotproduktion och fullskalig industriell produktion. Planen är att redan 2023 testa pilotversioner av bränslecellerna på vätgasdrivna fartyg.

Fartyg som idag drivs med dieselgeneratorer eller dieselmotorer kan genom att installera bränsleceller byta fossila bränslen till vätgas. Som då bara har vattenånga och värme som utsläpp. Bränsleceller som drivs med vätgas är också bra alternativ till batterier, då det tar mindre plats, mindre vikt och har längre räckvidd enligt TECO 2030. 

Slutet på 2023 är planen att fabriken ska ha en årlig produktionskapacitet av bränsleceller på 60 MW. 2030 är målet att årligen producera upp till 1 200 MW bränsleceller. De kommer att utveckla bränslecellerna i samarbete med ett österrikiskt teknikföretag, AVL.

Foto:TECO 2030

Vindkraftcentrum på Youtube