Norsk vindindustri träffades för workshop om drift och underhåll

Det råder stor optimism för att bygga mer vindkraft i Norge och flera nya projekt planeras förutom de som redan är under byggnation.

Alla dessa vindkraftparker kommer att kräva kunskaper och färdigheter i drift och underhåll under en lång tid framöver. Windcluster Norge och Vindkraftcentrum har parallellt drivit projekt för att analysera drift och underhållsfrågor med sikte på effektivisering, sänkta kostnader och möjligheter för lokalt och regionalt näringsliv. Ett mångårigt samarbete över landsgränsen har fortsatt genom erfarenhetsutbyte mellan det norska och svenska arbetet i dessa frågor.

På workshoppen presenterades resultaten från Windcluster Norges drifts- och underhållsprojekt. Christer Andersson från Vindkraftcentrum var inbjuden för att presentera resultatet av den djupstudie som gjorts avseende den svenska drift och underhållsmarknaden. Dagen avslutades med att deltagarna i grupparbetsform arbetade fram gemensamma strategier för ett kostnadseffektiv t arbete i drift och underhållsfrågor.

TrönderEnergi berättade om sin drift och underhållsstrategi som bygger på att ha en egen slank och effektiv organisation som kräver samarbete med tredjepartsleverantörer. De tjänster som de kommer att upphandla från tredjepartsleverantörer är

– Maskinteknik
– Materialteknik
– Rekommendationer på åtgärder för förlängning av livslängden på anläggningen, komponenter och funktionalitet
– Vägunderhåll
– Underhåll av högspänningsanläggningar och transformatorer
– Krantjänster
– Certifierade kontroller av hissar, fallskyddsutrustning mm

TrönderEnergi sköter för närvarande drift och underhåll i följande parker

– Valsneset Wind Farm 11,5 MW
– Bessakerfjellet Wind Farm – 57,5 MW
– Ytre Vikna Wind Farm – 39,1 MW
– Skomakerfjellet Wind Farm – 13,2 MW

Och kommer också att sköta följande projekt som är under utveckling

– Stokkfjellet – 90 MW
– Sørmarkfjellet – 130 MW
– Frøya – 60 MW
– Roan – 255 MW

Vindkraftcentrum på Youtube