Norskt bolag köper offshore-projekt i Vänern

Cloudberry Clean Energy AS köper vindkraftprojektet Rewind Vänern av Scanvind2. De 16-17 turbinerna i Sten-Kalles grund utanför Karlstad ska börja byggas om drygt ett år.

Cloudberry har stora planer på ytterligare offshore-vindkraft i Sverige. Bolaget har identifierat flera potentiella projekt för att nå målet om 2 500 MW vindkraft i svenska vatten till 2030.

Vindkraftparken i Vänern får en effekt på 100 MW och beräknas producera 350 GWh årligen. Det räcker för att förse 70 000 svenska hushåll med el under ett år.

Vindkraftcentrum på Youtube