Northvolt omvandlar nedlagt pappersbruk i Borlänge till ny gigafabrik

Northvolt och Stora Enso har idag meddelat undertecknandet av en avsiktsförklaring om köp av Kvarnsvedens Bruk och det omgivande industriområdet i Borlänge, Sverige. Northvolt kommer att utveckla anläggningen till en tillverkningsanläggning för aktivt material och battericeller, återanvända och renovera mycket av de befintliga anläggningarna och anläggningens infrastruktur. (Pressmeddelande)

Gigafabriken förväntas starta den första delen av sin verksamhet i slutet av 2024 och kommer att sysselsätta upp till 1 000 personer, som använder 100 procent ren energi från regionen. Helt utbyggd kommer anläggningen att ha en potentiell årlig produktionskapacitet på mer än 100 GWh katodmaterial, vilket kommer att möjliggöra cellmontage vid flera Northvolt-anläggningar. Sajten kommer också att innehålla cellproduktion.

Peter Carlsson, medgrundare och VD för Northvolt, kommenterar: ”Sedan Northvolts grundande har vi fokuserat på cirkulär batteriproduktion, men det är första gången vi kommer att återanvända en hel produktionsanläggning. Med sin tillgång till energi, industrivatten och det breda produktionskunnandet i regionen är Kvarnsveden en optimal plats för en gigafabrik. Vi är stolta över att kunna öppna ett nytt kapitel i Borlänges historia som ett globalt industriellt nav.”

Bruket grundades 1900 och producerade massa och papper i över 120 år fram till dess stängning 2021, vilket avskedade över 400 personer. Avtalet är resultatet av ett starkt engagemang från Stora Enso att hitta den bästa långsiktiga lösningen för sina tidigare anställda och Borlänge stad. Nyckelchefer från Kvarnsvedenplatsen kommer att stanna kvar under en övergångsperiod för att på bästa sätt utnyttja nuvarande infrastruktur och möjliggöra en snabb omvandling.

”Hållbarhet är huvudprioriteringen för Stora Enso och måste åtgärdas även i svåra tider. Därför har ett centralt fokus sedan vårt beslut att stänga platsen varit att hitta en ny ägare som, till förmån för det lokala samhället, kan fortsätta Stora Ensos långa och hållbart drivna arv i Kvarnsveden. Precis som Stora Enso levererar Northvolt moderna och innovativa lösningar som bidrar till en klimatvänlig framtid. Genom detta avtal blir Kvarnsveden en grund för fortsatt tillväxt, både för Northvolt och Borlänge stad”, säger Per Lyrvall, Sverigelandschef på Stora Enso.

Projektet främjar Northvolt i sitt uppdrag att leverera världens grönaste litiumjonbatteri och etablera en hållbar försörjning av batterier för att möjliggöra avkolning av samhället. Fabriken kommer att spela en nyckelroll i att uppfylla mer än 50 miljarder dollar i beställningar från nyckelkunder och ansluter sig till ett bredare europeiskt produktionsnätverk av anläggningar som utvecklas tillsammans med partners i Sverige, Norge, Polen, Tyskland och Portugal.

Det finns en enorm global efterfrågan på hållbara, högkvalitativa litiumjonbattericeller och -system. Med ritningen som tagits fram vid Northvolt Labs och Northvolt Ett kommer vi nu att lägga in ytterligare en växel för att skala upp produktionen ännu snabbare och större än tidigare”, säger Peter Carlsson.

Vindkraftcentrum på Youtube