Nu är det hög tid att säkra en plats på Energimyndighetens konferens Energivärlden – tema vind, forumet för dig som vill följa utvecklingen på energiområdet.

Boka in och anmäl dig till konferensen Energivärlden, 29-30 maj i Stockholm

Nu är det hög tid att säkra en plats på Energimyndighetens konferens Energivärlden – tema vind, forumet för dig som vill följa utvecklingen på energiområdet.

Årets program fokuserar på målet om ett 100 procent förnybart elsystem och vindkraftens roll i energiomställningen. Här får du överblick över forskning och utveckling både i Sverige och internationellt samt möjlighet att ta del av erfarenheter kopplat till energiomställningen och utbyggnad av vindkraft. Vad händer på elmarknaden och hur stöttar vi innovationer och innovativa företag? Möt Tomas Kåberger, Chalmers, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och Energimyndighetens egna experter på energiomställning och många fler.

Konferensen är en mötesplats för dig som arbetar med vindkraftens roll i energiomställningen inom kommuner, länsstyrelser, akademi, näringsliv, myndigheter och branschorganisationer.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Energimyndigheten och dess interna och externa forsknings- och främjandeprogram – SWPTC, StandUpforWind, Vindforsk, Vindval och Nätverket för vindbruk.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Mer från konferensen:

Vindkraftsutbyggnaden – en marknad för innovation

Energimyndigheten satsar drygt 50 mkr om året på forskning och utveckling på vindkraftsområdet. För företag erbjuder det en möjlighet att få stöd till utveckling av innovativa idéer. På sessionen ”Vindkraftsutbyggnaden – en marknad för innovation” tar två av landets största leverantörer pulsen på marknaden – och därefter berättar fem innovativa bolag om idéerna de utvecklar med stöd av myndigheten.

– Vi vill visa bolag i branschen att det finns möjligheter att få stöd för att utveckla innovativa nya produkter och tjänster på vindkraftsmarknaden, säger Pierre-Jean Rigole på Energimyndigheten.

Kom och inspireras av MarCon Wind som utvecklar fundament för innanhav, Modvion som bygger torn av trä, Green Byte, som optimerar drift och underhåll med hjälp av scadadata, Lindskogs Innovation som avisar vindkraft och Triblad, med sina turbinblad i fackverk.

– Jag hoppas att vi kan uppmuntra alla som har idéer och tankar om nya lösningar att gräva fram dem ur byrålådan, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten som leder sessionen.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

 

Från förnybar energi till lokal utveckling

Det finns stora möjligheter till regional utveckling i vindkraftsutbyggnadens spår. På seminariet ”Från förnybar energi till lokal utveckling” delar några kommuner med sig av sina erfarenheter av hur etableringar påverkar förutsättningarna för lokal utveckling.

Vindkraftcentrum.se presenterar sina erfarenheter och verktyg, och det blir också en presentation av en helt ny modell för att omvandla bygdemedel till mångdubblade utvecklingsmedel för den lokala näringsutvecklingen. Och så blir det exempel på hur den förnybara energiproduktionen har blivit ett trumfkort i kampen om nya industrietableringar för vindkraftskommunerna.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Bild: Åke Nyqvist / Folio

Drift och underhåll i svenska förhållanden – går de att optimera?

Kallt klimat och mycket skog är förhållanden som skiljer Sverige från många andra länder där det också byggs vindkraft. Det påverkar även förutsättningarna för drift och underhåll.

– På en pressad marknad är kostnaderna för drift och underhåll en viktig fråga för den som äger vindkraft. På det här seminariet ska vi lyfta fram den forskning som bedrivs på området och diskutera vad branschen ser för behov och möjligheter, säger Marit Marsh Strömberg på Energimyndigheten.

Det kan bland annat handla om hur verken drivs och om hur underhållet av dem ska skötas för att nå så lång livslängd som möjligt på turbinerna.

– Men vi vill också lyfta ägarperspektivet – vad säger de som äger vindkraften? Är de beredda att ta de risker som kan uppstå när man testar nya metoder och affärsupplägg för att sänka kostnader och öka produktionen? säger Christer Andersson, Vindkraftcentrum.se.

Detta och mycket annat kommer att avhandlas under Energivärlden – tema vind.

Lyssna på presentationer på sessionen ”Hur optimerar vi drift och underhåll för svenska förhållanden” samt efterföljande diskussion ledd av Ylva Odemark, Vattenfall. Medverkar gör också representanter för Stand Up for Wind, Karl Nilsson och Johan Arnqvist, Svenskt vindkraftstekniskt centrum, Sara Fogelström och Ola Carlson och Vindkraftcentrum.se, Susanne Tellström och Christer Andersson.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Bild: GDJ / Pixabay

Ny forskning om ljud

Domstolspraxis anger högst 40 dB(A) vid bostad när det gäller ljud från vindkraftverk. Men vad säger de närboende?

Huvudtalare vid sessionen är Johannes Pohl, dr i psykologi, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Johannes Pohl har medverkar i ett flertal studier om stresseffekter av vindkraftverk (buller, hinderbelysning, skuggor).

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Vindkraftcentrum på Youtube