Vindkraftsmässan

jobbimed

 

Enligt Länsstyrelsen finns idag drygt 100 vindkraftverk i drift i länet. Tillstånd har getts för ytterligare 533 verk och snart ges klartecken till drygt 100 snurror i Åskälen-Österåsenparken mellan Häggenås och Hammerdal. Detta tillsammans med att ett antal mindre parker är på gång får Vindkraftcentrum att tro att det inom en snar framtid sysselsätts 1600 personer på heltid i branschen här i länet. Planer på ytterligare hundratals finns. Uppskattningen gäller lokala jobb men då gäller också att efterfrågade färdigheter finns i länet.

 

Av den anledningen arrangerar Vindkraftcentrum.se en rekryteringsmässa på Gamla teatern i Östersund ”Jobba i Medvind” torsdag den 26 april 2012.

Mässan öppnar kl. 10 med en kort inledning av landshövdingen och har öppet till kl. 16. Vi vänder oss till företag med rekryteringsbehov, människor, som funderar på att starta eget, arbetssökande, studenter och intresserad allmänhet.

På programmet finns bl a föreläsning om klimatarbetet med Pär Holmgren, Hans Olofsson berättar om sitt och Björn Dählies arbete med projekteringen av Åskälen-Österåsen och man får möjlighet att träffa arbetsgivare direkt vid bordet för att marknadsföra sina egna kvaliteter samt informera sig om vilka rekryteringsbehov som finns.

Vi hoppas få träffa många nyfikna människor, som besöker oss antingen för att söka jobb, starta företag eller bara ta reda på mer om vindkraft.

 

Hjärtligt välkomna!

Vindkraftcentrum på Youtube