Nu säger vi hej då till Big Glenn

I dagarna påbörjas nedmonteringen av Big Glenn, Göteborg Energis stora vindkraftverk i Göteborgs hamn. Big Glenn har varit i drift sedan 2012 och har under sin livstid producerat totalt 45 miljoner kWh förnybar el, vilket motsvarar en årsförbrukning av hushållsel för 15 000 lägenheter. (Pressmeddelande från Göteborg Energi)

Anledningen till att Big Glenn tas ned är att verket inte fungerar som det ska. Efter upprepade serviceinsatser har driftsfunktionen inte blivit bättre och vi har därför kommit överens med leverantören, General Electric, om att ta ner vindkraftverket.

Att vi tar ner och inte ersätter Big Glenn och övriga mindre vindkraftverk i hamninloppet beror också på markrättigheterna. Göteborg Energi har fram till nu arrenderat marken men kommer inte att kunna göra det framöver då markägaren planerar annan verksamhet i området.

Göteborg Energi var tidigt ute på vindkraftsområdet och Big Glenn har varit navet i en satsning på vindkraftsutveckling där Chalmers och leverantören använt driftdata för olika tester. Big Glenn var också en prototyp för de havsbaserade vindkraftverk som för några år sedan planerades i Hake Fjord, ett projekt som avslutades efter prövning i Mark- och Miljödomstolen.

Vi har för närvarande inga planer på nya vindkraftverk i Göteborg men satsar på förnybar elproduktion bland annat genom att bygga Sveriges hittills största solcellspark vid Säve flygplats. Vi planerar också för ny biokraftvärme som ger både förnybar el och fjärrvärme.

Även om Big Glenn tas ner kan alla kunder fortsätta köpa vind-el från oss. Våra elavtal till privatkunder säljs alltid med 100 procent förnybar el. Genom att köpa vind-el bidrar man till en ökad efterfrågan och utbyggnad av vindkraft i Sverige.

Vindkraftcentrum på Youtube