Nu ska det bli enkelt att pendla med elbil längs E14.

Nu ska Sundsvall Energi i samarbete med Jämtkraft göra det enklare att pendla med elbil. Satsningen ”Ladda Mittstråket” innebär att 85 nya laddstolpar installeras vid järnvägsstationerna längs E14 mellan Sundsvall och Storlien.

– Det här är en viktig satsning från vår sida, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi. Att nyttja el till billaddning är en förutsättning för energieffektiva transporter som dessutom är klimatsmart och går i linje med utvecklingen.

Ladda Mittstråket är ett samverkansprojekt som pågår 2020-2022 där Länsstyrelsen i Västernorrlands län är projektägare med Sundsvall Energi och Jämtkraft som samarbetspartner. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet är att minska klimatpåverkan från transporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur för personbilar mellan Sundsvall och Storlien. Projektet ska bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik.

– Som samverkanspart ska vi tillsammans med Jämtkraft ansvara för att laddstationerna kommer på plats. Möjligheten att kunna ladda när bilen står parkerad är en av de viktigaste förutsättningarna för att förenkla för människor som tågpendlar till jobbet, säger Anders Jonsson.

Tillsammans med Sveriges ledande laddoperatör för elbilar, Bee, satsar även Sundsvall Energi på laddtjänster för el- och hybridbilar till hemmet, företaget eller bostadsrättsföreningen.

– I och med att antalet el- eller hybridbilar ökar får vi en större efterfrågan på laddtjänster, säger Anders Jonsson. Det märks att intresset är stort och att man vill nyttja de subventioner som finns. Att kunna ladda på ett smart sätt i framtiden kommer att vara viktigt för att hålla kostnaden nere och det blir extra viktigt i de fall man vill ladda lite snabbare, exempelvis gällande tjänstebilar som används flitigt.

Bilden: Anders Jonsson VD Sundsvall Energi AB
Foto:Sundsvall Energi

Vindkraftcentrum på Youtube