Nu startar bygget av ny vindpark i Bräcke

Mörttjärnsbergets vindpark i södra Bräcke kommun som byggdes i gemensamt bolag av SCA och Statkraft. Fasikan uppförs inte långt ifrån men på andra sidan E14. Foto: Torbjörn Laxvik

Skogsbolaget SCA bygger vindpark Fasikan i Bräcke kommun i Jämtland. De 15 turbinerna levereras av Nordex och affären innebär en investering på 1,7 miljarder kronor.

Vi följer vår strategi att bli självförsörjande på el, säger Milan Kolar, avdelningschef för SCA Vind.

Etableringen sker på egen mark men projektet har förvärvats av Arise som utvecklar, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är börsnoterat.

Fasikan är klar för uppförande och bygget startar nu i november. Huvudentreprenaderna är upphandlade och det blir Stenger & Ibsen som står för markarbeten och fundamentsgjutningar.

Arise elnät står just för elnätet och är ett helägt dotterbolag till Arise som har avtal med Svenska Kraftnät om anslutning.

Och som sagt, själva vindkraftverken tillverkas av Nordex med säte i Hamburg. Vart och ett av verken har en installerad effekt på sju megawatt och från marken till bladspetsen mäter de 240 meter.

Med Fasikan i drift producerar vi lika mycket el som vi gör av med, säger Milan Kolar avdelningschef SCA vindkraft. Foto: SCA

Byggledningen står Arise för och parken ska börja leverera el i början av 2026.

– Med Fasikan i drift producerar vi lika mycket el som vi gör av med, säger Milan Kolar.

I Bräcke finns sedan tidigare två vindkraftsparker, Mörttjärnsberget och Bröcklingberget med sammanlagt 48 turbiner.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube