Ny 25 MW-generator för havsbaserad turbin

En ny generator är under utveckling som kan göra det möjligt att sjösätta 25 MW havsbaserade vindkraftverk. Prototypen beräknas vara klar för marknaden 2022.

Ett nystartat brittiskt företag Greenspur Renewables som utvecklat den nya konstruktionen säger sig kunna minska kapitalkostnaden för direktdrivna generatorer med en tredjedel, vilket kan minska priset på en turbin med nästan fem procent. Den nya generationen av direktdriven permanentmagnetgenerator (PMG) kan öppna dörren för 25 MW havsbaserade vindkraftverk.

Dagens direktdrivna generatorer som används i havsbaserade turbiner är beroende av sällsynta jordartsmagneter. New Look, som den nya generatorn kallas, bygger istället på ferriter, en järnrik keramik. Genom att bygga ihop generatorn modulärt, det vill säga i flera steg kan en 12MW havsbaserad turbin skapas genom att ”stapla” tre 4MW enheter parallellt.

– Då generatorn är modulär kan varje steg ställas in för att fungera oberoende. Om ett steg i en trefasgenerator misslyckas kan de andra två stegen fortsätta att fungera och leverera 8 MW, säger Andrew Hine marknadsdirektör på Greenspur.

Generatorn är byggd på ett sätt som gör den lätt att reparera och underhålla.

– Tekniken bidrar till en minskning av driftstoppen samt kostnaderna för drift-och underhåll och den kan lösa beroendet av sällsynta jordartsmagneter.

Handelskriget mellan Kina och USA kan försvåra tillgången av dessa metaller då Kina är en stor leverantör. Dessutom är det stor konkurrens om metallerna från andra snabbväxande industrier.

Tekniken är inte testad fullt ut men Andrew Hine är förhoppningsfull.

–    Vi har modellerat tre stegs enheter upp till 17 MW. Att öka till fyra steg skulle öka utmatningen till 22,7 MW. Vi tror att det är möjligt att bygga 25 MW.

Text: Birdie Dahlberg

Bild: GreenSpur Renewables

Vindkraftcentrum på Youtube