Ny arbetsmetodik och planeringsverktyg skapar högre regional nytta vid vindkraftsetableringar

Planeringsverktyget och hur man kan arbeta systematiskt för högre regional nytta har Vindkraftcentrum.se tagit fram baserat på noggranna studier och uppföljning av genomförda vindkraftsetableringar.

Under kartläggningarna har Vindkraftcentrum.se lärt sig vilka arbeten som ska utföras under varje skede när en park ska byggas. Vi ser vilka arbetsuppgifter som hellre kunde utföras av lokala firmor, vi ser vilka utbildningar som borde ordnas och vilka etablerings- eller investeringsstöd som kan ges till lokala företag.

Med stöd från Energimyndigheten kan Vindkraftcentrum.se erbjuda dig stöd i processerna när ny vindkraft ska byggas i ditt närområde.

Vi riktar oss till:
Projektörer – för ökad lokal acceptans, snabbare beslutsprocesser och tillgång till lokala företag med rätt kompetens.
Tjänstemän och politiker – som genom tidigt aktivt deltagande kan öka den regionala nyttan och därmed också arbetstillfällena och skatteintäkterna.
Företag – för möjlighet till fler affärer i en för många ny bransch.
Arbetsförmedlingen – som kan matcha och vidareutbilda den arbetskraft som behövs, exempelvis Site facility workers, montörer, elektriker m fl.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube