Ny digital affärsplattform lockade folk

Vindkraftcentrums monter på Vind 2019 var välbesökt. Den nya digitala affärsplattformen som lanseras inom kort demonstrerades för branschföreträdare hur det kan bli enklare för lokala företag och vindkraftsexploatörer att hitta varandra och utbyta tjänster.

Ett problem för vindkraftbranschen har varit att lätt hitta lokala leverantörer av tjänster och för lokala företag att hitta sätt att erbjuda sina tjänster. Genom de befintliga databaserna som Vindkraftcentrum.se tidigare startat och genom den nya digitala plattformen, som går flera steg längre, kan framöver utgöra ett nav för affärsutbyte på lokalorten inför kommande vindkraftsprojekt.

I de nya plattformen lägger företagen in sina uppgifter om vad de erbjuder och var de är verksamma och matchas ihop med köpare av tjänsterna. Beroende på vad företaget lägger in för information om sig själva avgör när de får napp.

– Plattformen är inte statisk utan är uppbyggd så att det går att föra en dialog. När man lagt in en riktad önskan eller ett erbjudande får man ett SMS i mobilen som man kan svara på, berättar Oskar Ahlman från Umeå Universitet som varit med att arbeta fram plattformen.

Elektroniska plattformar används brett i USA och Kina. Jättarna bland nätföretagen är kinesiska Ali Baba och amerikanska Amazon och Apple Store. Europa är fortfarande i sin linda och ligger på samma blygsamma nivå idag som Afrika.

– Vi insåg att en digital plattform öppnar upp för många tjänster. Vi kan bara titta på hur logi-rörelsen Air B&B och taxirörelsen Über har utvecklats. Affärsidén är att erbjuda en utvecklad plattform som användarna själva tar sig igenom för att hitta vd de söker efter.

Den nya affärsplattformen möjliggör att kunder och leverantörer på tidigt stadium kan inleda förhandlingar om sina behov, erbjudanden eller förfrågningar för att därefter gå vidare mot enklare avtal. Kravet att få registrera sig är att företagen anger bolagsnamn och organisationsnummer, vilket fungerar som en sorts certifiering.

Då branschen är internationell med investerare, exploatörer och arbetskraft från flera olika länder har man lagt in en översättningstjänst så det går att föra flerpartssamtal.

Nästa etapp är att ta fram en digital plattform för drift och underhåll. För affärsplattformen för lokala näringlivsidkare och exploatörer finns idag följande funktioner:

-Verktyg för intern koordinering och samverkan mellan lokala leverantörer.
– Interaktiv leverantörsdatabas för ”inflygande” kunder.
– Koordinering av lokalt samverkande grupper 
– Enkla möjligheter att skapa nya lokalt relevanta grupper.
– Stöd för att publicera och boka erbjudanden, samt skicka och besvara förfrågningar.

Vindkraftcentrum räknar med att lansera plattformen under nästa år. Men först ska den testas i ett vindkraftprojekt, Åndbergs vindkraftpark i Härjedalen där NCC redan fått access.

I montern arbetade från vänster, Bo Nordström Mona Sehlin Torbjörn Laxvik och Christer Andersson från Vindkraftcentrum Caroline Nyström Garantia och Oskar Ahlman från Umeå Universitet.

Inledande bild. Diskussion om Vindkraftcentrums olika verktyg för lyckade vindkraftsetableringar mellan Kjell Öjeryd kommunalråd Sorsele, Torbjörn Laxvik Vindkraftcentrum och Charlotte Unger Larson VD Svensk Vindenergi. I bakgrunden demonstrera Osskar Ahlman den digitala affärsplattformen för intresserade åhörare.

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube