Ny folder om tillståndsprocessen för vindkraft

Projektet ”Hållbar vindkraft i Dalarna” har tagit fram en folder om tillståndsprocessen för vindkraft.

Syftet är att tydliggöra olika aktörers roller i tillståndsprocessen och hur synpunkterna från berörda kan komma fram. Projektet håller nu på att lägga förslag på hur processen kan göras mer transparant genom t.ex. kompletterande informationsmöten.

Klicka här för att läsa foldern>>

Vindkraftcentrum på Youtube