Ny prognos för framtida behov av vindkrafttekniker

Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är redan stor – och kommer att öka. Sverige har ett mål att använda 100 procent förnybar el senast 2040 och en stor del av den energin kommer att bli vindkraft. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna. I dagsläget behövs det de närmaste fyra åren 750 nyutbildade vindkrafttekniker. I övriga Europa är utbyggnadstakten lika hög. Det finns alltså goda möjligheter för de som också skulle vilja jobba utomlands.

Intresset för klimat och hållbarhetsfrågor bland Sveriges ungdomar är stort. För den som vill göra skillnad och jobba med klimat- och hållbarhetsfrågor på heltid finns möjligheten att jobba som vindkrafttekniker. Just nu investeras ca 30 miljarder kronor i svensk landbaserad vindkraft.

Som vindkrafttekniker får man ett hisnande jobb med storslagen utsikt mot framtiden. Under de närmsta fyra åren kommer svensk vindkraft att byggas ut med 60 % och det kommer att saknas över 200 tekniker per år. Vindkrafttekniker hjälper till att hålla klimatomställningen snurrande, och de blivande arbetsgivarna finns både lokalt och internationellt. Numera räknar man med att en vindkraftpark ska vara i drift i uppåt 30 år och sannolikheten är stor att man efter det sätter upp nya vindkraftverk på samma plats.

Oavsett om ägarna sköter driften själv eller om turbinleverantören har långsiktiga serviceavtal eftersträvas lokalt förankrad personal om det finns intresserade för dessa jobb. Det innebär att det kommer att finnas många välavlönade långsiktigt säkra jobb i glesbygden. En möjlighet för avfolkningsbygder att vända trenden och öka skatteunderlaget.

Det är viktigt att skolor, kommuner och arbetsförmedlingen där vindkraft byggs hjälper till att intressera ungdomar eller sådana som kan tänka sig karriärväxling intresseras för dessa jobb.

Läs prognosen genom att klicka här>>

Utbildningsläget för all vindkraftsutbildning i Sverige läsåret 2016-17

Den årliga rapporten om utbildningsläget för vindkraft i Sverige har nu utkommit för läsåret 2016-2017. I rapporten analyseras utbildningsutbudet samt söktryck och antal studenter på yrkeshögskolor och universitet/högskolor läsårsvis. 

Rapporten berör även vindkraftindustrins behov av både specialiserade och integrerade kompetenser och erfarenheter på olika nivåer och att branschen efterlyser mer samarbete mellan akademi och industri.

Söktrycket till utbildningar om vindkraft på högskolor och universitet har ökat stort under senare år och det finns en trend att studenterna fortsätter med påbyggnadskurser inom området. Detta märks bland annat i att antalet akademiska uppsatser och avhandlingar om vindkraft ökat stort från tidigare år. Under läsåret har 94 publikationer redovisats vilket visar på ett stort intresse för ämnet hos studenterna och att ny vindkraftskompetens tillkommer varje år.

Läs rapporten genom att klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube