Ny statistik visar utbyggnaden av vindkraft

I Sverige installerades 357 vindkraftverk under 2020. Vid slutet av 2020 fanns det 4 333 vindkraftverk. Sammantaget bidrog vindkraften med ungefär 16 procent till Sveriges elproduktion under 2020.

Energimyndigheten publicerar ny officiell statistik över vindkraft i Sverige. Den visar att det under 2020 producerades 27,5 TWh el från vindkraftverk i Sverige jämfört med 19,8 TWh år 2019. Länk till statistik>>

Den totala installerade effekten uppgick till, 10 GW år 2020 vilket motsvarar mer el än Stockholms län använder under ett helt år.

Elproduktion från vindkraftverk kommer främst från elområde 2, vilket är Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Västerbottens län, samt delar av Dalarnas län. Under 2020 producerades 10,4 TWh el i elområde 2, vilket motsvarar 38 procent av Sveriges totala elproduktion från vindkraft.

Det är Västernorrlands län som står för mest elproduktion från vindkraftverk i Sverige med totalt 14 procent. Därefter följer Norrbottens län och Jämtlands län.

I Jämtlands län fanns vid årsskiftet 380 vindkraftverk och den kommun i länet med flest verk är Strömsund med 153. Minst vindkraft har Åre kommun med två verk.

Piteå är den kommun som har störst installerad effekt med 894 MW, vilket är nästan 9 procent av den totala effekten för Sverige. Ockelbo är den kommun som installerade mest under 2020, 366 MW.

Vindkraftcentrum på Youtube