Ny studie: Bygget av Skogbergets vindpark i Markbygden gav 125 regionala årsanställningar

En studie av uppförandet av vindparken Skogberget i Piteå visar att 42 procent av arbetskraften kom 
från regionen.

Motsvarande 125 årsanställningar har utförts av företag från Norr- och Västerbotten, säger Christer 
Andersson från Nätverket för vindbruk som gjort studien på uppdrag av Energimyndigheten.

Läs pressmeddelandet 

Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie av Enercons och Svevinds etablering i Skogberget. Slutrapport 2015-05-20

Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie av SSVAB etablering i Mörttjärnberget. Slutrapport 2014-12-10

 

Kontakta oss gärna för ytterligare information:

Utredare Christer Andersson
0768-10 49 20 
christer.andersson@vindkraftcentrum.se

Vindkraftcentrum på Youtube