Ny teknik gör energianvändningen transparent

En ny digital plattform (Microsofts Azure loT Central) kan sammanföra data från förnybar energiproduktion som vind- och vattenkraft med data från smarta elmätare som mäter förbrukningen i realtid. Det gör det möjligt att se energislag och energianvändningen timme för timme.

Det ligger i tiden att industrin och företagen strävar mot att nå 100 procent förnybar energi. Men för att nå det målet måste det på ett tillförlitligt sätt gå att spåra förnybart. I dag används i branschen ursprungsgarantier (UG) som är ett elektroniskt dokument som bekräftar ursprunget för en viss mängd förnybar energi. I dagsläget sker en matchning av elens ursprung på årsbasis. Den nya lösningen kommer matchningen ske på timbasis inom UG-systemet. 

Pilotprojektet testas nu hos Vattenfall och Microsoft. Microsoft har varit koldioxidneutral sedan 2012 och fortsätter på den inslagna banan. Vattenfall har påbörjat sin resa mot målet att ha ett 100 procent förnybart energisystem till 2040.

Ursprungsgarantier
Syftet med ursprungsgarantier är att göra ursprungsmärkning av el tillförlitlig. Det ska lätt gå att se från vilken energikälla som elen kommer från. Ursprungsgarantierna är elektroniska handlingar som utfärdas för alla typer av elproduktion; både förnybara energikällor och fossila. Ursprungsgarantierna tar alltså ingen hänsyn till ifall elen är miljövänlig eller inte, utan syftet är att garantera elkonsumenterna att de får el från den källa som elleverantören uppger.

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube