Ny typ av verk levererar ström i september

Nu är två av verken i vindparken Stamåsen klara för inkoppling. För första gången har den här typen av torn uppförts i en vindkraftpark.

Det är spännande att få vara med om att utveckla ny teknik, säger Siemens platschef Magnus Nettelbladt.

    

Det är SSVAB som äger parken som ligger två mil nordost från Hammerdal och det är Siemens som levererar och bygger vindkraftverken i gränstrakterna mellan Strömsunds och Sollefteå kommuner.

Av de 26 verken i den första etappen av vindpark Stamåsen är två som sagt klara för inkoppling, ytterligare tre torn är under uppförande.

Den nya tekniken består i att tornen till största delen byggs av plåtar som kommer med lastbil i containrar.

  Jag tror att det här är det nya sättet att bygga höga torn på, säger Magnus Nettelbladt. De allt högre tornen skulle annars kräva en större diameter och

då blir det stora problem att transportera dem till parkerna.

Navhöjden på tornen är 115 meter, rotordiametern 113. Diametern nere vid betongfundamentet är knappt åtta meter.

Varje verk har en installerad effekt på 2,3 MW och  det handlar om en direktdrivna turbiner.

Det vill säga att rotorn är direkt ansluten till generatorn utan någon mellanliggande växellåda.

Istället har generatorn ny teknik med permanentmagneter.

stamasenbyggplats

Enligt den danske leverantören Ib Andresen Industry så är fördelarna med skaltorn att en större diameter tillåter högre torn,

skalen eller plåtarna kan levereras med normalstora lastbilar och att torndelarna inte behöver svetsas.

 

   

Linus Knapp och Christian Doberck skarvar kabel i Stamåsen.

De båda jobbar åt hammarstrandsföretaget TC-kraft.

 

stamasenstallverk2

Transformatorstationen i parken är färdigställd och redo att tas i bruk och snart kan verken börja leverera ström.

I slutet av september kopplas den första sektionen om sex verk på den, säger Magnus Nettelbladt.

 

 

stamasenbult

Plåtarna och sektionerna skruvas ihop med 15 000 bult av den här modellen.

-Vid monteringen dras de fast till 80 procent och när allt sedan är på plats så efterdras de till 100 procent, berättar Magnus Nettelbladt.

 

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube