Ny utbildning inom energisektorn kan komma

Ett nytt gymnasieprogram inom rör el- och energisektorn kan bli verklighet på Mittuniversitetet. Inledningsvis har ett samverkansavtal med Sollefteå kommun tecknats som ska driva projektet framåt.

Ett nytt El- och energiprogram på gymnasiet kan bidra till kompetensförsörjningen i regionen och ligger i helt i linje med Sollefteå kommun mål att positionera sig inom energisektorn.

Kommunen har en stor produktion av båda vattenkraft och vindkraft och går i bräschen för att ”ta position som ett nationellt kompetens- och utvecklingsnav för fossilfri och förnyelsebar elproduktion samt elintensiv verksamhet”. I avtalet ingår att parterna tillsammans lägger 360 000 kronor som ska täcka kostnaderna för att arbeta fram en omvärldsanalys, en gemensam handlingsplan och en analys av de rekryteringsbehov som energisektorn har främst regionalt, men även nationellt.

Johan Andersson (C), kommunalråd i Sollefteå kommun hoppas på att ett fördjupat samarbete mellan kommun, näringsliv och akademi inom energisektorn även kan attrahera etableringar av elintensiv industri.

Med ett nytt gymnasieprogram kompletterar Mittuniversitetet sina två befintliga program inom energisektorn: energiingenjör och elkraftingenjör. Det förstnämnda är ett högskoleprogram som drivs både som campus- och distansutbildning. Utbildningen till elkraftingenjör drivs tillsammans med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Samarbetspartner är branschorganisationen Energiföretagen och dess medlemsföretag.

Hans-Erik Nilsson, dekan, naturvetenskapliga fakulteten på Mittuniversitetet framhåller att olika typer av samarbeten ökar kvaliteten på utbildningar vilket kan locka fler studenter.

Text: Birdie Dahlberg

Bilden: Johan Andersson Kommunalråd Sollefteå, Fotograf: Åsa G Torell

Vindkraftcentrum på Youtube