Ny vindkraftssamordnare i Sydost

-Myndigheterna måste få en gemensam hållning till vindkraft. Där det är bra vindlägen som inte förstör betydande naturvärden och på rimligt avstånd från bebyggelse ska det vara tillåtet att bygga, säger Mari-Louise Wernersson.

Hon tar över rollen som vindkraftssamordnare för Sydost* efter Lars Thomsson som gått över till att vara riksdagsledamot på heltid.

Mari Louise Wernersson (c) har arbetat som politiker i 20 år, närmast kommer hon från Falkenbergs kommun där hon varit kommunstyrelsens ordförande i 13 år. Som kommunalråd har hon engagerat sig i förnyelsebar energi. Falkenberg är självförsörjande på förnybart, varav 85 procent är vindkraft. Tillsammans med vindkraftens 81 verk produceras 500 GWH i kommunen.

Hon växte upp på Öland och blev tidigt aktiv i och med kärnkraftomröstningen1980. Som 14- åring valdes hon till vice ordförande för linje tre som Folkkampanjen mot kärnkraft stod bakom.

­‑Om vi ska klara våra mål 2040 måste alla berörda samarbete bättre, slår Mari Louise Wernersson fast.

Då tänker hon bland annat på försvaret och hinderbelysningen och att möjligheterna öppnas för att bygga havsbaserad vindkraft.

Text: Birdie Dahlberg, Foto:privat

*Sydost innefattar länen Södermanland, Östergötland, Kalmar, Gotland och Blekinge.

Vindkraftcentrum på Youtube