Ny vindpark i Sverige ska förse Google med förnybar energi.


                                      Foto www.perpixel.se

Vindparken Lyrestad byggs av Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastruktur. Hela årsproduktionen, 234 gigawattimmar, kommer att köpas av Google genom ett långsiktigt elhandelsavtal.

”Genom samarbetet med Rabbalshede Kraft gör vi vår första investering i Sverige och stärker vår närvaro i Skandinavien. Samtidigt skapar det ett första samarbete med Google för förnybar energi”, säger Mathias Burghardt, ledamot av verkställande utskottet och chef för Ardian infrastruktur.

”Vi är stolta över förtroendet från Google och glada över att få leverera förnybar energi från en högkvalitativ vindpark. Detta är det första projekt som Ardian och Rabbalshede Kraft gör tillsammans och vi ser fram emot fler framtida samarbeten”, säger Lars Larsson, operativ chef på Rabbalshede Kraft.

Den nya vindparken Lyrestad är belägen i Mariestad och Töreboda kommuner, ett av de bästa områdena för landbaserad vindkraft i Europa. 22 vindkraftverk planeras med en effekt på 76 megawatt.

”Google har varit koldioxidneutralt sedan 2007 och vi är fast beslutna att driva 100 procent av vår verksamhet med förnybara energikällor. Dagens tillkännagivande är Googles sjunde europeiska vindkraftsaffär och förstärker vår position som världens största företagsköpare av förnybar energi ”, säger Francois Sterin, Director, Global Infrastructure på Google.

Rabbalshede Kraft och det globalt oberoende investmentbolaget Ardian bildar ett gemensamt bolag för att bygga och driva Lyrestad vindkraftpark. Ardian kommer att äga 75 procent och Rabbalshede Kraft 25 procent av aktierna. Rabbalshede Krafts majoritetsägare Manor Group har bistått projektet med finansiering och en moderbolagsgaranti.

Läs mer>>

 

Vindkraftcentrum på Youtube