Ny Vindvalrapport om vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindvals syntesrapport om vindkraft, fåglar och fladdermöss ligger i hög grad till grund för den rättsliga praxis som utarbetas i miljöprövningen av vindkraftparker. Nu har en uppdatering skett.

I den pekas Jämtlands och Västerbottens länsstyrelser ut som alltför ambitiösa i sina örnstrategier och att andra samhällsintressen därmed inte ges tillräcklig tyngd.

I ett pressmedelande skriver Vindval, som är ett forskningssamarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket, att:

Rapporten ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – uppdaterad syntesrapport 2017” ger en aktuell bild av kunskapsläget vad gäller vindkraft, fåglar och fladdermöss. Förutom att sammanställa internationell forskning har forskarna även granskat de svenska kontrollprogram som genomförs för att följa upp vindkraftparker i drift. Slutsatsen är att de kan bli bättre.

-Vår analys visar att de svenska kontroll- och uppföljningsprogrammen behöver bli bättre överlag. Vi föreslår nya riktlinjer för hur bland annat inventeringar bör utföras och standardiseras. Syftet är att förbättra beslutsunderlagen samtidigt som kontroll- och uppföljningsprogram blir så kostnadseffektiva som möjligt, säger Martin Green vid Lunds Universitet.

Läs mer>>

Ladda ned rapporten genom att klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube