Nybildad förening för intresserade av solenergi

Den ekonomiska föreningen Zolcell 1:1 bildades i maj 2014 och vänder sig till dig som vill bidra till ökad produktion av förnybar el. Syftet med föreningen är att bygga gemensamt ägda solcellsanläggningar. Mer information finns tillhands på föreningens hemsida www.zolcell.se.

Vindkraftcentrum på Youtube