Nyhetsbrev nr 2 2024 från Vindkraftcentrum

Fulladdat nyhetsbrev om än ej med dynamit. Foto: Torbjörn Laxvik

Kanske inte dynamit i Vindkraftcentrums senaste nyhetsbrev. Men som vanligt gravt läsvärt. Nyheterna handlar om vad som behövs för att lokal acceptans för utbyggd vindkraft ska uppstå. Samtidigt innebär en sådan utbyggnad på sikt ökade mängder av uttjänta rotorblad som ska tas omhand. 80 procent av ett vindkraftverk kan återvinnas direkt. Men själva bladen kräver nya lösningar.

Till brevet: https://gansub.com/t/v/3_ODY1MjQxNTQ5Mw==

Vindkraftcentrum på Youtube