Nystart för Statkraft i Sverige

Vy över Statkrafts park Ögonfägnaden i kvällningen. Foto: Torbjörn Laxvik

Statkraft annonserade nyligen om köpet av Njordr Offshore Wind AB, som utvecklar havsbaserad vindkraft, och Svevind Nordic AB, inom landbaserad vindkraft.

Projekten i affären ligger i ett tidigt skede, men det handlar om potentiella investeringar på hundratals miljarder kronor.

I början av 2010-talet blev Statkraft en stor vindkraftaktör i Jämtland och Västernorrland. Bolaget driver fyra parker med 186 verk i Sollefteå, Strömsund, Ragunda och Bräcke kommuner. På senare år har Statkraft fokuserat på hemmaplan i Tröndelag, med utbyggnaden av sex vindparker på halvön Fosen.

Nu riktas återigen blickarna mot Sverige.

 Beror det på att investeringsklimatet är sämre i Norge? 

-Statkraft jobbar vidare med konkreta planer för ny vindkraft på land – både i Norge och Sverige. Vi ser att båda länderna har stora industrisatsningar med behov av förnybar kraft under kommande år, och det önskar vi bidra till, svarar Lars Magnus Günther på Statkrafts pressavdelning.

I Sverige har politiska oklarheter kring utbyggnad av vindkraft inneburit en del problem för Statkraft. Det kommunala vetots konstruktion har kostat bolaget åtskilliga miljoner kronor. Projektet Tribbhult, med 22 verk i Västerviks kommun genomgick en långdragen tillståndsprocess. Kommunen tillstyrkte ansökan vid flera tillfällen för att sedan dra tillbaka beslutet. Nu har utbyggnaden stoppats, under kaosartade former.

-Vi hoppas på en förändring av det kommunala vetot så att en tillstyrkan blir bindande tidigare i processen. Vi förordar också en incitamentsstruktur som bidrar till att kommunerna får en tydlig finansiell uppsida av vindkraftsetablering, säger Lars Magnus Günther, Statkraft.

Att inte satsa på havsbaserat i Norge, betyder det att Equinor (fd Statoil) och ni har delat upp era åtaganden?

-Statkraft är fortsatt aktivt med på utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Norge, tillsammans med dess partners. Förutom att vi nu har köpt Njordr Offshore Winds projekt för havsbaserad vind i Sverige, arbetar vi med konkreta projekt inom havsbaserad vind utanför Irlands kust tillsammans med danska Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), säger Lars Magnus Günther.

Nästan samma vy över Ögonfägnaden när solen gått ned. Foto: Torbjörn Laxvik

Statkraft har kontor i Sollefteå, där förvärven av de två vindkraftföretagen inte kommer att ha någon påverkan. Svevind Nordic har sedan tidigare kontor i Piteå och detta blir nu ett nytt Statkraftkontor. De 16 medarbetarna där jobbar huvudsakligen med utveckling av landbaserade projekt. Med förvärvet följer en portfölj av utvecklingsprojekt i elområde 1 och 2 med en sammanlagd potentiell installerad effekt på över 16 000 MW. Det mest mogna projektet Hästliden på 600 MW.

-Om handläggningen av Hästliden (i Markbygden) hos regeringen blir klar i närtid och resultatet blir positivt skulle ett investeringsbeslut kunna fattas kort därefter, säger Lars Magnus Günther.

De nio havsbaserade projekt som Njordr Offshore Wind har utvecklat, är i ett tidigt skede och har en total potentiell effekt på ca 21 000 MW med en förväntad årsproduktion på över 80 TWh per år.

Projekten är i ett tidigt skede, och det är svårt för Statkraft att svara på hur när det första investeringsbeslutet kopplade till affären kan komma. Skulle de båda portföljerna förverkligas, innebär detta ungefär 2 000 vindkraftverk till havs och lika många på land.

Kajsa Olsson

Vindkraftcentrum på Youtube