Nytt nyhetsbrev ute nu!

Tema är nya höga vindersättningar till lokalsamhället. Foto: Torbjörn Laxvik

Välkommen till Vindkraftcentrums tredje nyhetsbrev för året! Tema är lanseringen av Garantiamodellen i Västerbottenkommunen Åsele.

Modell betyder i sammanhanget att den kan användas varhelst i riket där vindkraft planeras. Och bredare än så. Den kan bli nyttig vid exploatering av naturresurser i allmänhet.

För regeringen borde Garantiamodellen innebära hugsvalelse. Kommuner får incitament att låta bygga vindkraft. Utan ökade eller ändrade skatter.

Med initiativet rundar marknaden politiken till gagn för civilsamhället.

Till nyhetsbrevet: https://gansub.com/t/pm/6101184956640

Vindkraftcentrum på Youtube