Ökat effektuttag ska locka industri till Jämtland – Härjedalen

Jämtkraft investerar för att ta ut ytterligare 500 MW. En kraftig förstärkning som ska attrahera nya företag och industrier till regionen. 

– Vi har tidigare haft ett förhandsavtal från Svenska Kraftnät att ta ut 500 MW från stamnätstationen i Midskog men i och med att Jämtkraft nu skrivit på ett anslutningsavtal har vi säkrat möjligheten att ta ut effekten vilket gör att vi kan arbeta än mer aktivt att med att skapa förutsättningar för en etablering av elintensiv industri till vår region.

Det säger Viktoria Winberg som är projektledare för Power Region, ett samverkansprojekt med Östersunds och Krokoms kommuner, Region Jämtland-Härjedalen och just Jämtkraft.

Jämtkraft vill agera proaktivt för att säkra effekt och korta handläggningstider för nya industrier som vill etablera sig i regionen. Avtalet med Svenska Kraftnät innebär att Jämtkraft får möjlighet att ta ut 500 MW extra från stamnätet. 

Själva anslutningen, eller uttagspunkten, från Svenska Kraftnäts stamnät till Jämktrafts regionnät, byggs i Midskog, som ligger ett par mil utanför Östersund. Midskog är en av Sveriges största stamnätsstationer och en knutpunkt för strömförsörjning från norr till söder. 

– Vi jobbar brett när det gäller vilka branscher som vi gärna ser som framtida etableringar, just nu jobbar vi med förfrågningar från datacenter och vi jobbar också med att utveckla den förstudie angående produktion av elektrobränsle som Jämtkraft gjorde under förra året, säger Viktoria Winberg.

Det finns i dag inte någon enskild industrikund i Sverige som nyttjar så mycket som 500 MW. Städerna Uppsala och Västerås tillsammans förbrukar lite mer än 500 MW.

– Det här är unikt i Sverige och EU, att kunna erbjuda 500 MW effekt från förnybar energi och med väldigt hög leveranssäkerhet. Den snabba elektrifieringen av samhället och effektbristen i södra Sverige gör vår region mer attraktiv för industrier och företag, säger Kerstin Arnemo styrelseordförande Jämtkraft i ett pressmeddelande.

En stor del av den förnybara energin som produceras i Sverige kommer från Jämtland, genom skogen, vatten- och vindkraft. Genom att använda effekten där den produceras minskar förlusten som uppstår vid transport av effekten söderut. 

– Det handlar definitivt om fler än en investering eftersom planen är att vi ska fördela effekten mellan Lugnvik och Torvalla ungefär hälften på varje ställe. Sedan hur det kommer att se ut på respektive område är för tidigt att säga, säger Viktoria Winberg.

Det är alltså inte bara i Norr- och Västerbotten som den förnybara elkraften kan locka nya investeringar och nya industrier.

– Vi märker att intresset för vår region blivit större sedan Hybrit och H2GS offentliggjorde sina planer. Dels handlar det om att dessa företag på förhand bokar upp effekt inför deras etableringar som gör att företag vänder sig till regioner som kan erbjuda ytterligare effekt, dels så har det bidragit till att företag får upp ögonen för norra Sverige, här finns framtidstro och en vilja till en hållbar utveckling, den trenden ska vi så klart haka på i vår region, säger Viktoria Winberg.

 

 

/TL

Vindkraftcentrum på Youtube