Övergivna gruvor kan börja användas för energilagring

Det svenska energilagringsföretaget Mine Storage leder ett internationellt konsortium som har beviljats Vinnova finansiering. De ska färdigställa ritningen för en underjordisk gruvanläggning i Bergslagen. 

Konsortiet består av gruvbolagen Boliden och Lovisagruvan, energibolaget Mälarenergi, vattenkraftsutrustningstillverkaren Voith Hydro och ingenjörs- och designföretaget AFRY. Konsortiet ska förutom att sammanställa en komplett ritning för ett kommersiellt gruvlager också gå igenom alla steg i processen, från markägarens och myndighetens godkännande, till en nätansluten energilagrings- och försörjningsanläggning.

– Jag är mycket glad över att vi har kunnat samarbeta med så kompetenta partners för att skapa en plan för vad som kan bli den första kommersiella underjordiska gruvlagringsanläggningen i världen, och det känns naturligt att göra det i en energi- och gruvnation som t.ex. som Sverige. Bidraget från Vinnova/Swedish Mining Innovation är en tydlig indikation på det ökade intresset för den globala potentialen av att använda övergivna gruvor för energilagring, säger Thomas Johansson i ett pressmeddelande, medgrundare och VD för Mine Storage.

Vind- och solkraft är globalt snabbt växande kraftkällor, det är intermittenta kraftkällor, de går inte att styra produktionen. De är viktigt att ta tillvara på den förnybara energi som produceras och det kan göras genom energilagring. Det mest effektiva sättet är pumped storage hydropower, men det är inte alla länder som har den höjdskillnaden i landskapet som krävs. Mine storages lösning är att använda sig av underjordiska gruvanläggningar för att få till den höjdskillnaden.  

– Många länder har tusentals övergivna underjordiska gruvor, vilket innebär att gruvlagringsanläggningar kan fylla ett stort tomrum när det gäller att lösa energilagrings- och distributionsdilemmat. Med andra ord kan gruvindustrin bli en viktig aktör på energiområdet. Att skapa tvärsnittsprojekt som detta är en stor möjlighet för alla parter, inklusive samhället i stort, säger Stefan Sädbom i ett pressmeddelande, Senior Prospekteringsgeolog med 35 års arbete inom gruv- och metallindustrin och rådgivare till Mine Storage.

 

Vindkraftcentrum på Youtube