Olönsamma verk sålda i Vindpark Vänern

Ännu en utländsk investerare får fäste i Sverige. Franska Innovent tar över de fem kommunala verken i vindpark Vänern som har varit till försäljning sedan 2015.

Vindkraft Vänerns består av tio verk resta på Gässlingegrund utanför Skoghall i Värmland. De fem verken som ägs av det kommunala vindkraftsbolaget Vindpark Vänern Kraft AB har aldrig fått luft under vingarna. Verkens lönsamhetsproblem har varit uppenbara.

Under de två första åren 2009-2011 gick de med överskott, men då priset på el och elcertifikat sjönk kraftigt samtidigt som man brottades med driftsproblem i flera verk försämrades lönsamheten betydligt. Något som uppmärksammats i både lokal- och rikspress vid flertal tillfällen. Förlusterna har lett till att ägarkommunerna Karlstad och Hammarö fått skjuta till närmare 260 miljoner kronor i vindkraftsbolaget under åren 2012-2016.

Efter många års sökande efter köpare har franska bolaget Innovent nu tagit över parken för en köpeskilling på 2,5 miljoner euro. Innovent har sedan starten 2001 installerat 373 MW vindkraft i Frankrike och i flera afrikanska stater. Ytterligare projekt är under uppbyggnad i hemlandet och på den afrikanska kontinenten.  I Sverige kommer ett dotterbolag till Innovent att driva parken.

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube