Omställningens möjligheter till industri och jobb

Tomas Kåberger har besökt Krokom och Östersund i Jämtland och föreläst i Power Regions regi.

– Här finns stora möjligheter, resurser i form av energi och skog som grund för att ta del av den nya industrialiseringen, sa han. Bland mycket annat.

Power Region är ett samarbete mellan Krokom och Östersund och en väsentlig partner är det kommunala bolaget Jämtkraft där även Åre är medägare. Syftet med verksamheten är att etablera elintensiv industri, även i grannkommuner.

Seminariet i Rentzhogsalen på Jamtli i Östersund var välbesökt och med många frågor sträckte det sig ett par timmar. Vi fick vi höra om de lång- och kortsiktiga trender som råder i världen vad gäller energiproduktion, kostnader och vad det säkerhetspolitiska läget innebär.

Tomas Kåberger har varit generaldirektör vid Energimyndigheten, är professor vid Chalmers och utfört uppdrag i Japan efter Fukushima. Han sitter också i Persson Invests styrelse. Bland mycket annat.

-Ni behöver inte tro på vad jag säger bara för att jag är professor. Men den vetenskapliga processen kan ni lita på.

För att veta vad som sas under timmarna på Jamtli går det att finna en filminspelning på Power Regions hemsida.

Ytterligt kortfattat gick budskapet ut på att sol- och vindkraft blir allt billigare att producera och att Sverige och Skandinavien har mycket goda vindresurser. Här kan elintensiv industri som vätgasproduktion med fördel placeras med tanke på låga priser.

Men det kommer inte att ske med automatik. Det gäller att öka elproduktionen rejält, särskilt i form av land- och havsbaserad vindkraft. Om inte det sker så får etableringar på Iberiska halvön fördelar som följd av den potential som billig solkraft har där.

–  Det kan bli billigare att producera fossilfritt stål i Spanien än i Norrbotten, sa Tomas Kåberger.

Han betonade den nyindustrialisering som annars sker i rask takt, inte minst i norr. Vilken också ger möjligheter till en ökad jämlikhet.

– Under många år har arbetslösheten mötts med att skapa jobb i tjänstesektorn, osäkra jobb där de med pengar kan köpa sina tjänster relativt billigt. Nu skapas kvalificerade och välbetalda industrijobb med nyindustrialiseringen.

God tid fanns för publiken att ställa frågor och särskilt Kurt Folkesson tog chansen att diskutera vätgasens fördelar och nackdelar som fordonsbränsle medan fd riksdagsmannen Håkan Larsson betonade återbäringen till lokalsamhället när resurser exploateras.

På förmiddagen före framträdandet på Jamtli levererade Tomas Kåberger samma föreläsning för Krokoms kommunfullmäktige. Krokom är ju en kommun där vindkraftens vara eller icke vara är på tapeten.

Med viss ironi kunde man samma dag läsa att den styrande alliansen med centern och moderaterna hade spruckit i skol- och, just det, vindkraftsfrågan. Moderaterna säger blankt nej till framtida vindkraft i kommunen.

Och det är ju inte heller här i regionen som nyindustrialiseringen tar fart utan i grannregionen Västernorrland: Vätgasbaserat fartygsbränsle i Örnsköldsvik, vätgasfabrik i Ånge och nu senast vätgasbaserat flytande flygbränsle i Sollefteå.

Text och bild: Torbjörn Laxvik

Bild 1 Kurt Folkesson som engagerat sig i vätgasfrågan och tankställen i länet passade på att diskutera för- och nackdelar med vätgasen.

Bild 2: Professor Tomas kåberger föreläste kunnigt och anekdotiskt för en publik på Jamtli.

Vindkraftcentrum på Youtube