Ope vindkraftpark fick ja från försvaret

Projekt Ope vindkraftpark öst om Opeflon utanför Östersund har fått klartecken från försvaret.  Det kommer tidigt i processen och är en bra början, men det är många moment kvar innan en park kan uppföras.

Markägare Christer Persson berättar att området är en torvmosse som ligger strax intill det nerlagda Grytans skjutfält och ingår i kommunens översiktsplan för vindbruk. Tidigare fick Rabalshede avslag för ett projekt i närheten då man ansåg att verken hamnade för nära väderradarn i ÅS.

– Det här är första steget. Jag har lämnat in ansökan till Luftfartsverket om CNS prövning som är ett flygsäkerhetssystem. Hur det går är osäkert då flygplatsen ligger på Frösön, 13 km ifrån torvmossen, säger Christer Persson.

Redan för trettio år sedan var Christer Persson en av de första i Jämtland att ha vindkraft på sina ägor, Ope Gård. Tornet var 22 meter högt och turbinen låg på 100 kilowatt. Nu är han inriktad på större vindkraftsprojekt. Tanken är att på egen mark uppföra 8 stycken 240 meter höga verk på 2,5 megawatt.  Området ligger långt från bebyggelse och vinden är god. Vindmätningarna på 140 meters höjd ligger på 7,8- 8,1 sekundmeter.

Nu står han inför att ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB.   

– Det här kommer att ta sin tid.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube