Ovako blir först i världen att värma stål med vätgas

Ovako ska bygga Sveriges största anläggning för fossilfri vätgas och tar nästa stora steg mot en klimatneutral stålproduktion. 

Vätgasanläggningen ska placeras i Hofors och vätgasen ska bland annat användas för att värma stålet inför valsning. Tekniklösningen möjliggör även storskalig och kostnadseffektiv produktion av vätgas till bränslecellsfordon.

Ovako inleder samarbete med Volvokoncernen, Hitachi ABB power grids Sverige, H2 green steel och Nel hydrogen kring satsningen på produktion av vätgas i Hofors.

– Det är viktigt att vi samarbetar över industrigränser och satsar på lösningar som ger stor och snabb klimatnytta, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef Ovako till Process Nordic

Vid Ovakos verksamhet i Hofors kommer elektrolysören som ska producera fossilfri vätgas installeras, om tillståndsprocessen går enligt plan väntas installationen vara klar i slutet av 2022. Det är en investering på cirka 180 miljoner kronor och stöttas av Energimyndigheten via Industriklivet. Anläggningen kommer att ha en installerad effekt på 17 megawatt och kommer generera 3500 kubikmeter fossilfri vätgas i timmen.

Om det finns god tillgång på fossilfri el är Ovakos mål att lokal vätgasproduktion ska användas inom alla deras enheter där stål valsas senast 2030.    

– Transportsektorn genomgår ett paradigmskifte och grön vätgas kommer bli en av de viktigaste energibärararna inom transportbranschen för långa och tunga transporter. Decentraliserad vätgasproduktion inom stålindustrin passar mycket väl med transportbranschens behov av fossilfritt bränsle. Den här tekniklösningen är skalbar eftersom den kan användas av stålindustrin i stora delar av världen. För oss är det självklart att jobba i partnerskap med andra branscher för att vara engagerade i hela värdekedjan runt våra transportlösningar, säger Lars Stenqvist, teknisk direktör Volvokoncernen till Process Nordic 

Bilden: Marcus Hedblom, vd och koncernchef Ovako

Foto: Ovako, Jennifer Jokinen

Vindkraftcentrum på Youtube